Full Bộ Bảng Tính file Excel thiết kế cho điện (M&E), Cấp thoát nước, điện, HVAC, điều hòa không khí

nexsoft.vn 17/01/2024
Full Bộ Bảng Tính file Excel thiết kế cho điện (M&E), Cấp thoát nước, điện, HVAC, điều hòa không khí

Bộ file tính toán cho dân điện ME, cấp tháp nước,HVAC, điều hòa không khí.

Bộ file quý hiếm được sưu tầm từ nhiều dự án công trình thật. giúp anh em thiết kế tính toán rất nhanh áp dụng thực tế.

Tai lieu thuvienfile com dien me file tinh 1Tai lieu thuvienfile com dien me file tinh 3Tai lieu thuvienfile com tinh toan 2Tai lieu thuvienfile com tinh toan cap thoat nuocTai lieu thuvienfile com tinh toan he thong dien

Tai lieu thuvienfile com bao gia co dienTai lieu thuvienfile com tinh toan pm dhkk

các mục chính trong bộ file:

Tính toán CTN 23 bộ File & Phần mềm tính toán hệ ĐHKK File Excel tính toán hệ thống điện Tính toán đường ống gió Báo giá thiết bị điện So sánh MBA dầu và MBA khô.xls So sánh VRF và Water Chiller.xls Biểu mẫu Nhật ký Hàn.xls Biểu mẫu thi công M&E.xls Checklist Nghiệm thu điện.xls Checklist điện nhẹ.xls Checklist nước.xls Đặc tính kỹ thuật Máy Phát Điện 300KVA.xls Đặc tính kỹ thuật Thang Máy.xls Danh mục thí nghiệm Cơ Điện.xlsx Thiết kế bơm tăng áp và Bình tích áp.xls Thiết kế Thang máy.xls Tính toán sụt áp đường dây.doc Tính toán thiết kế cấp nước chữa cháy.xlsx Tính toán thiết kế cấp thoát nước.doc Tính toán thiết kế chiếu sáng ngoài nhà.doc Tính toán thiết kế điện.xlsx Tính toán thiết kế hệ thống ĐHKK Heatload Daikin.doc Tính toán thiết kế hệ thống điện.doc Tính toán thiết kế hệ thống khử bụi.pdf Tính toán thiết kế Xử lý nước thải.xls Hướng dẫn vận hành hệ thống PCC3100.pdf Pressurized system DDB.xls

Ngoài ra chi tiết trong những folder còn có nhiều bộ file tính đáng giá khác.

I. Tính Toán Cấp thoát nước.

1.Tính đường kính ống.xlsx 2. Air_Duct_Calculator.xls 3. Caculator Standard Plumping work.xls 4. Decision for Drain pipe.xls 5. WWT CALCULATION SHEET_CT.xlsx 6. Pump calculation.xlsx 7. Tính hiệu suất bơm.xlsx

II. Bộ File tính và Phần mềm điều hòa không khí:

1. Training VRV TOSHIBA – 2009 2. 2011 Training course_LEED&GB Carrier 3. Phần mềm tính toán thiết kế Cáp điện Cable Cacula 4. Đặc tuyến Bơm Chiller & Bơm giải nhiệt Paragon 5. software_Touch screen controller 6. Bieu mau nghiem thu M&E 7. duct_checker_setup 8. Ecodial 3.37 9. Electrical_calculation 10. Fantech Software Latest 11. Flow Advisor 12. Ocean Cooling Tower 13. Phần mềm chọn quạt kruger1 14. Phần mềm Heatload Daikin 15. Phần mềm tính chọn hệ thống âm thanh TOA_SPV1_42 16. Phần mềm tính chọn ống gió Duct Size Calculating- McQuay 17. Phần mềm tính chọn ống pipeFlowwizard 18. Phần mềm tính toán chống sét Benji 19. Phần mềm tính toán dòng chảy Pipe Flow Expert 4.60.0.0 VN 20. Phần mềm tính toàn thiết kế ĐHKK Trane 700 v6.2 21. Phần mềm tính toán thiết kế đường ống Piping Software 22. Phần mềm tính toán thoát nước mưa 23. Phần mềm VRV_Xpress Daikin

III. File Excel tính toán hệ thống điện:

1. Busbar size calculation-Tính toán Busbar.xls 2. Cable design-Thiết kế cable.xls 3. Cable size calculations spreadsheet-Bảng tính toán cable.xls 4. Calculate percentage voltage regulation of line-Quy định tỷ lệ tính toán đường dây.xls 5. Calculate size of air conditioning for room-Tính toán BTU điều hòa cho phòng.xls 6. Calculate size of diesel generator-Tính toán máy phát điện.xls 7. CB tripping setting motor data-Thiết lập dữ liệu động cơ.xls 8. Circuit calculation-Tính chọn MCCB.xls 9. Conduit size – Tính toán ống conduit dây điện.xls 10. Distribution transformer calculations spreadsheet-Tính toán MBA phân phối.xls 11. DOL Star Delta Starter Parts-Tính toán mạch Y, Delta.xls 12. Electrical engineering general formulas spreadsheet-Công thức tính động cơ máy phát điện.xls 13. Electrical load calculation and energy consumption-Tính toán tải và năng lượng.xls 14. Electrical panel load calculation-Tính tải điện thiết kế tủ.xls 15. Electrical poles trasverse load calculation-Tính tải cho cột điện.xls 16. Electrical-Safety-Program-Arc-Flash-Calculator-An toàn điện và tính toán mạch vòng.xls 17. Estimated-Voltage-Drop-Calculator-Tính điện áp rơi.xls 18. Fault-current-calculation-Tính toán lỗi dòng.xls 19. Home-Electrical-Bill-Điện cho căn hộ.xls 20. IDMT-Relay-Calculation-Tính rơ le.xls 21. IEC-Motor-Data-Calculator-Tính data mô tơ.xls 22. Insulation-Resistance-Vật liệu cách điện.xls 23. Lightning-Protection-Risk-Assessment-Calculator-Chống sét và tính toán rủi ro.xls 24. Load-Flow-Spreadsheet-Bảng tính tải.xls 25. Motor-Data-Calculator-Tính toán dữ liệu mô tơ.xls 26. Motor-Starting-Calculation-Tính tải mô tơ.xls 27. Motor-Voltage-Drop-Calculator-Spreadsheet-Điện áp rơi trên mô tơ và tính toán.xls 28. No-of-Fixture-Lux-Level-Estimator-Tính toán LUX và phụ kiện.xls 29. Power-factor-correction-spreadsheet-Bảng tính tụ điện.xls 30. Power-Factor-Correction-Spreadsheet-Bảng tính tụ điện.xls 31.Power-Factor-Correction-Tụ điện và hiệu chỉnh.xls 32. Power-Factor-Table-Calculator-Square-Bảng tính tải tỷ lệ.xls 33. Powerline-voltage-drop-spreadsheet-Bảng tính điện áp rơi.xls 34. Pump-Energy-Efficiency-Calculation-Tool-Tính toán Pump.xls 35. Pump-Size-Calculation-Tính toán Công suất Pump.xls 36. Residential-Load-Calculations-Spreadsheet-Tính toán tải nối đất.xls 37. Savings-calculator-spreadsheet CO2-Tính toán lượng CO2.xls 38. Selection-of-Main-CB-and-Branch-CB-Tính chọn CB tổng và CB nhánh.xls 39. Size-of-neutral-earthing-transformer-Tính chọn dây nối đất cho MBA.xls 40. Size-of-Transformer-Circuit-Braker-Fuse-Tính chọn MCCB cho MBA.xls 41. SS-Earthing-Mat-Design-Thiết kế nối đất trạm.xls 42. Touch-Voltage-and-Ground-current- Tính toán trạm đất.xls 43. Transformer-Fault-Current-Calculation-Tính toán lỗi MBA.xls 44.Transformer-Losses-Calculation-Tính toán loss trên MBA.xls 45. Transformer-Size-for-Large-Motor-Starting-Tính toán MBA và drop.xls 46. Voltage Drop Calculator-Tính toán điện áp rơi.xls 47. Feeder Cable Calculator-Tính toán feeder cable.xls 48. Phụ tải tính toán-Demand factor -1.xls 49. Phụ tải tính toán-Demand factor.xls 50. Tính toán chiếu sáng-Lux calculation(Form2).xls 51. Tính toán bảo vệ mô tơ-Protect Selection for mortor.xls 52. Tủ điện-Schedule Of DB.xls 53. Tính toán cable và điện áp rơi -Cable size & Voltage Drop.xls 54. Thiet ke tu dien.xls

IV. Tính Toán đường ống gió

1. Medicion_conductos 2. Bang tinh quat tang ap -CO THANG MAY