Liên kết hữu ích

nexsoft.vn 26/01/2024

Truy cập nhanh một mục

Cách để truy cập các bản phát lại video LIVE của bạn trên TikTok • Cách để tải về một bản phát lại LIVE trên TikTok • Cách để xóa một bản phát lại LIVE trên TikTok • Tại sao các bản phát lại LIVE lại được lưu trên TikTok • Các bản phát lại LIVE trên TikTok khả dụng trong bao lâu?

Cách để truy cập các bản phát lại video LIVE của bạn trên TikTok

Sau khi video LIVE của bạn kết thúc, bản phát lại LIVE sẽ xuất hiện tại Trung tâm LIVE. Sau đó, bạn có thể chọn xem lại, tải về thiết bị hoặc xóa video LIVE của mình.Để truy cập các bản phát lại LIVE của bạn:1. Trên ứng dụng TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía dưới cùng.2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên cùng.3. Nhấn vào Công cụ dành cho nhà sáng tạo.4. Nhấn vào Trung tâm LIVE, sau đó nhấn vào Bản phát lại.

Cách để tải về một bản phát lại LIVE trên TikTok

Để tải một bản phát lại LIVE về thiết bị của bạn:1. Trên ứng dụng TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía dưới cùng.2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên cùng.3. Nhấn vào Công cụ dành cho nhà sáng tạo.4. Nhấn vào Trung tâm LIVE, sau đó nhấn vào Bản phát lại.5. Tìm bản phát lại LIVE bạn muốn tải về, sau đó nhấn vào Tải về.

Cách để xóa một bản phát lại LIVE trên TikTok

Để xóa một bản phát lại LIVE:1. Trên ứng dụng TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía dưới cùng.2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên cùng.3. Nhấn vào Công cụ dành cho nhà sáng tạo.4. Nhấn vào Trung tâm LIVE, sau đó nhấn vào Bản phát lại.5. Tìm bản phát lại LIVE bạn muốn xóa, sau đó nhấn vào nút Xóa.

Tại sao TikTok lại lưu các video LIVE

Chúng tôi lưu các video LIVE để:• Tạo điều kiện cho nhà sáng tạo có thể tải về các bản phát lại LIVE của họ.• Cải thiện và phát triển quy trình kiểm duyệt nội dung trên TikTok.• Ngăn chặn và ứng phó với nội dung độc hại tiểm ẩn trên nền tảng theo Nguyên tắc Cộng đồng của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Các bản phát lại LIVE trên TikTok khả dụng trong bao lâu?

Các bản phát lại LIVE sẽ khả dụng trong 30 ngày và bạn có thể xóa chúng khỏi mục Bản phát lại trong Trung tâm LIVE bất kỳ lúc nào.