Quản lý sản xuất và Báo giá (Nhà In)

I. GIỚI THIỆU CHUNG

  • Ứng dụng phần mềm trong quản lý sản xuất mang đến nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp.
  • Giúp hiện đại hóa quy trình quản lý sản xuất.
  • Tăng tốc độ phối hợp xử lý và quản lý tiến độ sản xuất một cách dễ dàng hơn…
  • Phần mềm giúp quản lý tổng thể quy trình sản xuất. Hỗ trợ chi tiết từng khâu, từ khâu tiếp nhận đơn hàng , báo giá khách hàng, lên kế hoạch sản xuất chi tiết cho từng phân xưởng
  • Theo dõi tình hình tiến độ sản xuất tại các phân xưởng.

II. CHỨC NĂNG QUẢN LÝ

1. Quản lý phòng kế hoạch (kinh doanh):

2. Quản lý phòng điều độ sản xuất:

3. Quản lý sản xuất phân xưởng:

4. Quản lý kho:

III. MỘT SỐ MÀN HÌNH LÀM VIỆC:

1. Phiếu tính giá:

2. Phiếu tiếp hàng:

3. Phiếu sản xuất:

4. Phiếu yêu cầu vật tư và xuất vật tư:

5. Phiếu giao việc:

Quản lý sản xuất và Báo giá (Nhà In)