Quản lý phòng thí nghiệm LIMS DrLab

1. GIỚI THIỆU CHUNG:

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU:

Phòng Lab Upscience Việt Nam                                      Phòng Lab Hoàn Vũ                           

 Công Ty Warrantek Cần Thơ                                          Công ty Provimi thuộc tập đoàn Cagill

Chương trình Nexsoft Dr.Lab chuẩn hóa việc quản lý phòng thí nghiệm từ khâu tiếp nhận yêu cầu phân tích, phân công công việc phân tích, kiểm soát tiêu hao vật tư hóa chất cho đến thống kê báo cáo số liệu.

Chương trình Dr.Lab được xây dựng trên nền tảng công nghệ mới nhất của Microsoft, hiện đang được sử dụng tại các phòng Lab quy mô lớn trong nước như Upciense (thuộc GUYOMARC'H), PROMIVIY (thuộc CARGILL), TPC VINA, WARRANTEK, HOÀN VŨ

  2.  CÁC QUY TRÌNH XỬ LÝ:

 • Quy trình tiếp nhận yêu cầu phân tích
 • Quy trình phân công công việc phân tích
 • Quy trình kiểm tra phê duyệt kết quả phân tích
 • Tạo mẫu in và Trả kết quả cho khách hàng
 • Báo cáo thống kê chỉ tiêu và doanh thu

  3.  ƯU ĐIỂM PHẦN MỀM:

 • Tuân theo quy trình kiểm nghiệm chuẩn quốc tế (ISO, AOAC…)
 • Cung cấp API (webservice) cho bên phát triển thứ 3 để khai thác dữ liệu theo nhu cầu
 • Không giới hạn nghành hàng, không giới hạn chỉ tiêu phân tích. Ghi nhận cả kết quả định lượng và định tính
 • Người dùng tự định nghĩa chỉ tiêu kiểm nghiệm theo từng nhóm mẫu thử cho từng ngành hàng
 • Theo dõi tiến độ thực hiện qua từng bước của tất cả các mẫu thử một cách trực quan
 • Chương trình hổ trợ hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, mẫu in song ngữ.

 

4. QUY TRÌNH THỰC HIỆN PHÂN TÍCH MỘT MẪU THỬ:

Diễn giải:

Từ Khách hàng

 1. New Request: Yêu cầu kiểm thử mới với một mẫu thử mới
 2. Add Request: Yêu cầu bổ sung kiểm thử với mẫu thử cũ đã được gửi Lab kiểm thử
 3. Return Request: Yêu cẩu kiểm thử lại với mẫu thử đã có kết quả Testing report

Từ Supervisor của phòng Lab

 1. Accept: chấp nhận kết quả kiểm nghiệm của techical
 2. Recheck: Thực hiện lại việc phân tích chỉ tiêu cụ thể khi có kết quả bất thường và chưa Accept

Từ Manager của phòng Lab

 1. Rework Request: Tạo lại working order. Sau kết quả bước Validate có yêu cầu làm lại đối với các chỉ tiêu đã kiểm thử có kết quả bất thường.
 2. Approve: phê duyệt kết quả kiểm định, chuẩn bị kiểm tra bước cuối cùng để trả kết quả cho khách hàng
 3. Kiểm tra lần cuối, nếu Complete trả kết quả cho khách hàng, nếu mẫu không đạt tiêu chuẩn hủy công việc phân tích.

 

5. MỘT SỐ MÀN HÌNH LÀM VIỆC:

Analysis Request Management:
⦁ Tìm kiếm Request theo customer, ngày, trạng thái
⦁ Thể hiện tiến độ thực hiện phân tích, tình hình kiểm tra phê duyệt
⦁ Thể hiện chi tiết nhân viên thực hiện kiểm định cho từng chỉ tiêu

Tổ chức ngân hàng chỉ tiêu-phương pháp-nền mẫu
 

Tiếp nhận yêu cầu phân tích:
⦁ Tìm kiếm chọn lọc theo nhóm, theo specification, theo analysis, theo method
⦁ Lưu và lấy lại các nhóm chỉ tiêu thường xuyên  lặp lại

Màn hình Working Order:

Màn hình Nhập kết quả phân tích (Record Result):

Review Analysis result (Review kết quả phân tích)
⦁ Phê duyệt kết quả phân tích
⦁ Thể hiện tự động các chỉ tiêu vượt qua giới hạn
⦁ Cảnh báo các trường hợp số liệu bất thường (màu đỏ)

Màn hình quản lý tiến trình phân tích mẫu (Sample Management):

 

Mẫu in tùy biến theo nhiều lựa chon

*** LỢI ÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH:

1. Nhập số liệu nhanh hơn ít nhất 3 lần:

 • Thông tin chỉ tiêu, phương pháp thử, khách hàng v.v chỉ cần khai báo một lần duy nhất và sau đó chọn ra không cần nhập đi nhập lại.
 • Thông tin của một mẫu thử chỉ nhập 1 lần khi nhận mẫu, kết quả chỉ nhập 1 lần trong form quan trắc.
 • Các mẫu thử giống lần trước chỉ cần copy thông tin không cần khai báo lại
 • Tất cả mọi thống kê báo cáo đều tự động không cần nhập lại số liệu.

2. Đảm bảo tính tin cậy của thông tin:

 • Hệ thống phân quyền cho từng khâu khai báo danh mục, nhập giá trị và duyệt giá trị
 • Số liệu đã duyệt không được phép xóa sửa, người nhập kết quả không được duyệt, người duyệt không nhập kết quả.
 • Các mẫu in, báo cáo được chương trình tính toán trên số liệu đã duyệt, không tùy tiện điều chỉnh

3. Đảm báo sự an toàn bảo mật của dữ liệu:

 • Dữ liệu lưu trữ trong SQL Server, dung lượng không giới hạn
 • Không ai có thể can thiệp vào file dữ liệu ngoại trừ quản lý SQL Server
 • Tốc độ xử lý truy xuất nhanh chóng cho dữ liệu lên đến hàng trăm GB 
 • Chương trình sao lưu dữ liệu tự động hàng ngày

4. Chuẩn hóa quy trình công việc theo từng bộ phận:

 PHÒNG TIẾP NHẬN và PHÂN TÍCH

 • Kiểm soát duyệt đầu vào
  •  Nhân viên nhận mẫu >> chỉ khai báo; nhập liệu thông tin >> theo dõi thử nghiệm
  •  Nhân viên phân tích >> nhập số liệu
 • Phân công nhiệm vụ phân tích
  • Tạo phiếu công việc tự động theo từng nhân viên phân tích dựa vào bảng phân công

BỘ PHẬN KIỂM TRA KẾT QUẢ

Duyệt kết quả phân tích (theo 3 mức)

 • Trưởng nhóm phân tích chấp nhận kết quả
 • Quản lý chất lượng duyệt kết quả
 • Trưởng phòng duyệt hoàn thành (gửi khách hàng)
 • Xử lý kết quả không được duyệt
  • Kết quả ngoài range sẽ hiển thị màu đỏ để dễ phân biệt
  • Kết quả không được duyệt sẽ tự động trả về cho nhân viên phân tích

  BỘ PHẬN TRẢ KẾT QUẢ

 • Tự động tính toán ngày trả kết quả dự kiến cho khách hàng
 • Kiểm soát tình hình thực hiện phân tích trên màn hình quản lý tổng hợp với đầy đủ thông tin
 • Xuất kết quả theo khách hàng theo nhiều hình thức: in, file pdf, xuất excel
 • Xuất Báo cáo thử nghiệm nội bộ
 • Cho phép các đối tác liên quan khai thác dữ liệu đã được duyệt

PHÒNG THƯƠNG MẠI

 • Bảng giá chuẩn áp dụng chung cho toàn bộ
 • Bảng giá đặc thù theo từng nhóm khách hàng
Quản lý phòng thí nghiệm LIMS DrLab