Giới thiệu chung

Nexsoft là công ty phát triển ứng dụng quản lý từ thời điểm sơ khai của công nghệ thông tin Việt Nam.

Công ty đã sản xuất các phần mềm độc đáo được đón nhận như Café-Click, Dr.Lab, NetBiz, Ketoan24, iBusiness

Công nghệ phát triển:

  • ASP.NET, MVC, ASP.NET core
  • Sql Server 2008, Telerik
  • Web API,JAVASCRIPT & CSS, HTML5
  • Bootstrap/Kendo UI, Angular JS

Là một công ty phần mềm nhưng Nexsoft có sự am hiểu sâu sắc về các nghiệp vụ chuyên ngành tài chính, bán lẻ, sản xuất và kiểm định

Nexsoft có định hướng phát triển lâu dài với sự hợp tác mạnh mẽ của hai đối tác lớn là công ty kiểm toán Expertis và công ty tự động hóa Nhất Tinh

Giới thiệu chung