Giải pháp

NexSoft cung cấp các Giải pháp và Sản phẩm phần mềm sau đây:

Giải pháp quản lý doanh nghiệp:

 • NexSoft B24 ERP - Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp  – Online
 • NexSoft iBusiness - Hệ thống quản lý kinh doanh tập trung   – Online
 • NexSoft POS - Hệ thống quản lý chuỗi bán lẻ   – Online

Sản phẩm theo ngành nghề:

 • Phân phối Ống nhựa và Phụ kiện ngành ống – Online
 • Phân phối Sắt Thép – Online
 • Phân phối Dược phẩm – Online
 • Phân phối phân bón và Vật tư nông nghiệp – Online
 • Quản lý chuỗi Nhà hàng - Cafe – Online
 • Quản lý Chuỗi siêu thị mini – Online
 • Quản lý sản xuất Dây & Cáp điện – Online
 • Quản lý sản xuất Đồ gỗ xuất khẩu – Online
 • Quản lý sản xuất và Tính giá ngành In ấn & Bao bì – Online
 • Quản lý sản xuất Lúa Gạo xuất khẩu – Online

Sản phẩm trên Cloud:

 • Ketoan24 -  Phần mềm quản lý tài chính - kế toán – Online
 • iBiz24 -TM - Phần mềm quản lý doanh nghiệp TM - DV  – Online
 • iBiz24 -SX - Phần mềm quản lý doanh nghiệp SX  – Online

Giải pháp đặc thù khác:

 • Nexsoft PM - Phần mềm quản lý tiến độ công trình xây dựng – Online
 • Nexsoft Publisher - Phần mềm quản lý phát hành báo chí
 • Dr. Lab - Phần mềm quản lý phòng thí nghiệm