Giải pháp iBusiness

GIẢI PHÁP TÍCH HỢP TRÊN CLOUD CHO DOANH NGHIỆP HIỆN ĐẠI

I.   GIỚI THIỆU CHUNG

Giải pháp iBUSINESS là một hệ thống thống nhất tích hợp cả 4 phân hệ qun lý doanh nghiệp giúp quản lý toàn bộ hoạt động của công ty.

Giải pháp iBUSINESS được thiết kế cho các mô hình đa chi nhánh đa cấp, công ty mẹ quản lý các công ty con thuộc quyền. Hoạt động online trên nền tảng internet, phù hợp với các mô hình quản lý của các công ty hiện đại với mô hình hoạt động đa dạng, hoạt động rộng trên nhiều địa bàn (phân phối, bán lẻ, chi nhánh, nhà máy-văn phòng-nhà phân phối…)

Giải pháp iBUSINESS được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại nhất của Microsoft kết hợp với sự am hiểu tập quán và đặc thù quản lý của doanh nghiệp Việt nam, không ngừng được nâng cấp về cả công nghệ và  nghiệp vụ để trở thành sản phẩm hiệu quả nhất cho doanh nghiệp.

Giải pháp iBUSINESS dẫn đầu với 3 đặc tính khác biệt:

 TÍCH HỢP:

 2   Xu hướng mới nhất trong công nghệ phần mềm: Cloud và SaaS.

 Phân hệ quản lý vào chung một chương trình Kế Toán Tài Chính, Quản lý Quan Hệ Khách Hàng, Quản lý Nhân Sự Tiền Lương, Quản lý văn phòng

 - Office  Quản lý văn phòng.

 CLOUD:

 iBusiness vận hành theo mô hình điện toán đám mây – CLOUD, chạy 24/24 trên môi trường internet. Không cần chuẩn bị hạ tầng máy móc, cài đặt, lưu trữ hay chăm sóc phần mềm tại máy tính của mình. Có thể sử dụng chương trình mọi lúc mọi nơi trên bất kỳ máy tính nào.

 Mô hình CLOUD bảo mật dữ liệu trên 3 phương diện:

  • Data centre an toàn nhất theo tiêu chuẩn hiện đại T3+
  • Chống xâm nhập bằng Firewall, Proxy Server
  • Bảo mật trên đường truyền chống nghe trộm SSL

 HIỆN ĐẠI:

 iBusiness đáp ứng các nhu cầu quản lý của DOANH NGHIỆP HIỆN ĐẠI.

 Trong môi trường năng động, mô hình kinh doanh phức tạp, thị trường đa dạng dẫn đến nhu cầu quản lý hiện đại. iBUSINESS là giải pháp đầu tiên ra đời để đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp bách này của Quý Doanh Nghiệp trong thời đại mới.

 

II.   ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT:

➦   Về mặt quản lý:

   Quản lý theo mô hình đa chi nhánh đa cấp, công ty mẹ quản lý các công ty con thuộc quyền. Hoạt động online trên nền tảng internet, phù hợp với các mô hình quản lý của các công ty hiện đại với mô hình hoạt động đa dạng, hoạt động rộng trên nhiều địa bàn (phân phối, bán lẻ, chi nhánh, nhà máy-văn phòng-nhà phân phối…)

   Công ty mẹ sở hữu và kiểm soát toàn bộ thông tin kinh doanh như danh sách khách hàng, chính sách giá, chính sách công nợ, tình hình tồn kho, doanh thu, công nợ trong toàn hệ thống. Công ty mẹ có thể xem báo cáo tổng hợp của toàn bộ công ty con trong toàn hệ thống trong bất kỳ thời điểm nào

   Hệ thống phân quyền ba yếu tố: theo chức năng, theo thời gian và theo thông số phần cứng của máy tính sử dụng bảo đảm tính bảo mật của toàn hệ thống cho dù hoạt động trên môi trường internet

   Định khoản tự động. Việc định khoản được thiết lập sẳn trong danh mục và định nghĩa trước trong thiết lập loại chứng từ giúp nhân viên nhập phiếu không cần chọn tài khoản định khoản

➦   Về công nghệ:

   Hệ thống xây dựng trên nền tảng kỹ thuật hiện đại nhất của Microsoft (.NetFramework3.5, Silver Light, WCF, Sql Server 2008), có kiến trúc hệ thống và nghiệp vụ theo chuẩn ERP, dễ dàng nâng cấp và mở rộng trong tương lai.

   Có thể hoạt động trong hệ thống mạng nội bộ (LAN), mạng ảo mở rộng (VPS) hoặc trên mội trường internet.

   Không phụ thuộc vào máy tính sử dụng, chương trình có thể sử dụng trên bất kỳ thiết bị nào có kết nối được với internet và hỗ trợ các trình duyệt web. Tránh rủi ro mất dữ liệu do hư hỏng máy tính hoặc vi rút tấn công tại từng máy sử dụng. Giảm các chi phí xử lý sự cố, chi phí chăm sóc bảo trì tại từng máy tính sử dụng.

 

III.    LỢI ÍCH ĐẦU TƯ:

     Không tốn chi phí đầu tư license cho các máy tính sử dụng, chỉ đầu tư cho một máy chủ duy nhất. Có thể sử dụng dịch vụ thuê server tại các trung tâm dữ liệu để tiết kiệm chi phí đầu tư server.

     Làm việc mọi lúc mọi nơi, từ bất kỳ máy tính nào ở đâu có mạng internet, mạng viễn thông (3G, GPRS).

     Chuẩn hóa và thống nhất hệ thống danh mục, tài khoản, hệ thống báo cáo báo biểu cho toàn hệ thống công ty, chi nhánh.

     Nhân viên IT dễ dàng quản lý chương trình và hỗ trợ người sử dụng cho nhiều công ty cùng một lúc, giảm chi phí IT cho toàn bộ hệ thống.

     Tận dụng được tối đa nguồn nhân lực quản lý: một người có thể dễ dàng cùng lúc quản lý hoạt động của nhiều công ty thông qua chương trình online

     Công ty NexSoft có thể hỗ trợ sử dụng, hỗ trợ khắc phục sự cố ngay lập tức qua internet.

     Tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu, tiết kiệm chi phí vận hành, tiết kiệm chi phí bảo trì và chi phí cập nhật nâng cấp hệ thống. 

Giải pháp iBusiness