Công ty

 

  NexSoft – Con đường phát triển

NexSoft  thành lập vào đầu tháng 5 năm 2005. Trên nền tảng ba giá trị cốt lõi Am hiểu – Sáng tạo – Chia sẻ, NexSoft đặt cho mình sứ mạng tạo ra những giải pháp phần mềm hiệu quả nhất cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Với phương châm Moving Forward Always,  NexSoft cam kết không ngừng nghiên cứu cải tiến và ứng dụng những công nghệ tiến tiến nhất để đáp ứng nhu cầu quản lý ngày càng cao của Doanh Nghiệp Hiện Đại.

  10 Năm nghiên cứu - 6 Giải pháp 

NexSoft  là nhà cung cấp dịch vụ phần mềm trên Điện toán đám mây hàng đầu tại Việt Nam. Gần 10 năm nghiên cứu và phát triển, NexSoft đã cho ra đời 6 giải pháp hữu hiệu cho doanh nghiệp

Môi trường kinh doanh thời đại trí thức ngày càng năng động và phức tạp, các Doanh Nghiệp Hiện Đại cần có công cụ mạnh để hổ trợ việc quản lý tốt. Giải pháp của NexSoft sẽ cung cấp một hệ thống quản lý có độ cạnh tranh cao về tốc độ thông tin để giúp Quý Công ty thành công trong thương trường