1. NEXSOFT

  Moving forward always

  Xem chi tiết
 2. NEXSOFT

  Moving forward always

  Xem chi tiết
 3. NEXSOFT

  Moving forward always

  Xem chi tiết
CHÚNG TÔI LÀ AI?

 

 

NexSoft  thành lập vào đầu tháng 5 năm 2005. Trên nền tảng ba giá trị cốt lõi Am hiểu – Sáng tạo – Chia sẻ, NexSoft đặt cho mình sứ mạng tạo ra những giải pháp phần mềm hiệu quả nhất cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Với phương châm Moving Forward Always,  NexSoft cam kết không ngừng nghiên cứu cải tiến và ứng dụng những công nghệ tiến tiến nhất để đáp ứng nhu cầu quản lý ngày càng cao của Doanh Nghiệp Hiện Đại.

 

 

Giải pháp và Phần mềm ứng dụng cho quản lý

NexSoft cung cấp các Giải pháp và Sản phẩm phần mềm sau đây: Giải pháp quản lý doanh nghiệp: NexSoft B24 ERP - Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp  – Online NexSoft iBusiness - Hệ thống quản lý kinh doanh tập trung   – Online NexSoft POS - Hệ thống quản lý chuỗi bán lẻ   – Online Sản phẩm theo ngành nghề: Phân phối Ống nhựa và Phụ kiện ngành ống – Online Phân phối Sắt...
Giải pháp

NexSoft cung cấp các Giải pháp và Sản phẩm phần mềm sau đây: NexSoft B24 ERP - Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, NexSoft iBusiness - Hệ thống quản lý kinh doanh tập trung, NexSoft POS - Hệ thống quản lý chuỗi bán lẻ, Phân phối Ống nhựa và Phụ kiện ngành ống , Phân phối Sắt Thép, Phân phối Dược phẩm.

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI
Nexsoft trân trọng giới thiệu một số khách hàng thân thiết và tiêu biểu đã đồng hành cùng Nexsoft trong hơn 10 năm phát triển