Bản Đồ Lâm Nghiệp

nexsoft.vn 24/05/2024
Bản Đồ Lâm Nghiệp

Bản Đồ Lâm Nghiệp

Chuyển dữ liệu GPS vào bản đồ (MapInfo)

Cách 1: Chuyển dữ liệu GPS vào Excel vào đưa lên MapInfo

a) Chuyển dữ liệu từ Mapsource vào Excel

Bước 1: Lấy dữ liệu từ GPS và đưa vào Mapsource
Bước 2: Tại cửa sổ của Mapsource, nhấn Ctrl để chọn tất cả các điểm:

Bản Đồ Lâm Nghiệp

Sau khi đã chọn được như hình trên thì sử dụng phím tắt Ctrl + C để copy.

Bước 3: Mở file Excel và Dán (paste) phần vừa copy vào Excel:
Bước 4: Sử dụng Hàm Left, Right để tách X, Y ra khỏi cột chứa X,Y thành 2 cột riêng biệt.

Kết quả lưu bản excel với cấu trúc như sau:

Lưu ý: Nếu muốn hiển thị tiếng việt ở trong Mapinfo thì vẫn tôn trọng Nguyên tắc chuyển sang font chữ .vntime.

Sau đó lưu lại.

b) Tạo dữ liệu điểm trong Mapinfo từ Excel:

Bước 1: Khởi động Mapinfo

File => open:

– Mục file of type: chọn dạng xls, xlsx.

– Dẫn đến nơi chứa file excel.

– Open.

Bản Đồ Lâm Nghiệp

Bước 2: Tích vào ô Use row above…..

=> lấy dòng đầu tiên làm tên cho bảng dữ liệu. Vì trong bản excel bao giờ ta cũng có phần tên của các cột ở đầu tiên.

=> Ok

Chọn đúng sheet chứa dữ liệu, nên đặt tên cho sheet trong bản excel:

Lưu ý: Tại bản dưới: Dữ liệu Name thì kiểu dữ liệu là chữ (Character); X, Y phải chọn dạng Float (mặc định) hoặc các kiểu hiển thị cho con số.

=> ok

Bảng dữ liệu thuộc tính hiện ra:

Bản Đồ Lâm Nghiệp

Nếu muốn kiểm tra dữ liệu xem bản thuộc tính có bị thiếu/lỗi phần nào không thì phải chọn font chữ hiển thị tiếng việt mới kiểm tra được. Cách làm như sau: Vào Options => Text Style: Chọn bất kỳ kiểu font nào của tiếng việt: .vntime, .vnArial…. => ok

Bản Đồ Lâm Nghiệp

Kết quả hiển thị:

Bản Đồ Lâm Nghiệp

Bước 3: Vào Table => Create Points

Khai báo các thông số:

Create Points for Table: Chọn đúng tên của file excel đã mở (Book1)

Using Symbol: Lựa chọn kiểu điểm hiển thị

Projection: Khai báo hệ quy chiếu của Lạng Sơn (107.25)

Get X; Get Y thường tự động chọn X, Y;

Nên tích vào 2 ô vuông cuối cùng

Sau đó chọn Ok.

Bản Đồ Lâm Nghiệp

Bước 4: Window => New Map Window; hoặc nhấn phím F3;

Trường hợp mở cùng nhiều file khác; máy sẽ hỏi chọn file nào, thì chọn file là tên file excel đang xử lý => ok.

Kết quả:

Bản Đồ Lâm Nghiệp

Vì file tab vừa tạo ra dữ liệu liên kết với file excel; do vậy muốn sửa chữa các điểm vừa tạo ra (thay đổi symbol, xóa bớt các điểm thừa) thì phải vào file = > save as thành 1 file khác.

Chuyển trực tiếp dữ liệu từ GPS vào Mapinfo

Bước 1: mở file GPS đã lưu trên máy tính;
Bước 2: Vào file => Save as

Bản Đồ Lâm Nghiệp

Phần Save as type chọn DXF (*.dxf)

Đặt tên và chọn nơi lưu => Save

Bước 3: Chọn thông số cho file dxf: Chọn Use UTM Coordinates (WGS84)

Vì Mapsource chỉ hỗ trợ cho hệ WGS 84 dạng mét và dạng độ phút giấy.

Ta chọn dạng Mét để dễ cho việc chuyển về kinh tuyến trục của Lạng Sơn.

Bước 4: Mở MapInfo

Table => Import

File of type chonj AutoCAD DXF và dẫn đến nơi chứa file DXF vừa lưu => Open

Bản Đồ Lâm Nghiệp

Bước 5: Chọn những dự liệu cần đưa vào;

Nếu chỉ cần điểm thì chọn Waypoints, nếu cần cả đường đi thì chọn thêm Tracks.

Bước 6 Khai báo thông số cho file DXF:

Chọn Projecton…

Chọn Category: Chọn WGS84 (do dữ liệu khi ta xuất ra từ Mapsource là WGS 84/Zone 48 North)

Bản Đồ Lâm Nghiệp

ok

Click ok tiếp và đặt tên file =. save

Bước 7: Mở file tab vừa tạo ra

Bản Đồ Lâm Nghiệp

Với file này, Mapinfo cho phép sửa chữa trực tiếp mà không cần save as thành file mới.

Sau đó save as lại về hệ quy chiếu mong muốn.