Dò tìm hàng và cột trong Excel bằng cách kết hợp hàm INDEX và hàm MATCH

nexsoft.vn 21/01/2024

Dò tìm hàng và cột trong excel là công việc thường xuyên của các bạn kế toán hay nhân sự. VLOOKUP, HLOOKUP là 2 hàm dò tìm dữ liệu và phổ biến với nhiều người nhưng có giới hạn là giá trị trả về phải nằm ở cột bên phải so với giá trị dò tìm với hàm VLOOKUP và nằm ở cột bên dưới với hàm HLOOKUP.

Sự kết hợp của hàm INDEX kết hợp với hàm MATCH sẽ đem lại sự linh hoạt hơn trong việc dò tìm so với các hàm khác trong Excel. Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng 2 hàm này kết hợp để sự dụng trong việc dò tìm hàng và cột trong Excel.

Trong ví dụ ở dưới, ta có bảng 1 liệt kê thủ đô của các nước Đông Nam Á và cần điền dữ liệu tương ứng ở bảng 2. Trường hợp này ta không thể sử dụng hàm VLOOKUP nhưng hàm INDEX kết hợp hàm MATCH sẽ giải quyết được điều này.

>>Tham gia Group để biết thêm nhiều mẹo Excel cực hay <<

1. Cấu trúc hàm INDEX

Hàm INDEX trả về giá trị theo vị trí của hàng và cột trong một bảng hoặc một phạm vi.

Cú pháp hàm: =INDEX(array;row_num;column_num)

Trong đó:

  • array: vùng ô hoặc một hàng số mảng nào đó;
  • row_num: chọn hàng trong mảng từ đó trả về một giá trị;
  • column: chọn cột trong mảng từ đó trả về một giá trị.

2. Cấu trúc hàm MATCH

Hàm MATCH trả về vị trí tương đối của một giá trị trong một phạm vi.

Cú pháp hàm: =MATCH(lookup_value;lookup_array;match_type)

Trong đó:

  • Lookup_value: giá trị tìm kiếm trong mảng Lookup_array.
  • Lookup_array: mảng hay phạm vị ô được tìm kiếm.
  • Match_type: kiểu tìm kiếm.

3. Cách sử dụng hàm MATCH để dò tìm hàng trong Excel

Ở ví dụ trên muốn tìm quốc gia Việt Nam ở hàng thứ mấy trong bảng 1 ta thực hiện như sau:

Chúng ta nhập công thức ô G3 =MATCH(F3;$B$2:$B$13;0) và ấn Enter kết quả trả về là hàng thứ 5 trong bảng 01.

Kết hợp hàm INDEX và hàmMATCH dò tìm hàng và cột trong Excel

4. Cách sử dụng hàm MATCH để dò tìm cột trong Excel

Ở ví dụ trên muốn tìm thủ đô ở cột thứ mấy trong bảng 1 ta thực hiện như sau:

Chúng ta nhập công thức ô G3 =MATCH($G$2;$A$2:$C$2;0) và ấn Enter kết quả trả về là cột thứ 3 trong bảng 01.

Kết hợp hàm INDEX và hàmMATCH dò tìm hàng và cột trong Excel

5. Kết hợp hàm INDEX và hàm MATCH dò tìm trong Excel

Quay trở lại với chủ đề chính của bài viết này là sử dụng Kết hợp hàm INDEX và MATCH dò tìm hàng và cột trong Excel trong ví du trên ta thực hiện như sau:

Bước 1: Chúng ta nhập công thức ô G13=INDEX($A$2:$C$13;MATCH(F4;$B$2:$B$13;0);MATCH($G$2;$A$2:$C$2;0)).

Kết hợp hàm INDEX và hàmMATCH dò tìm hàng và cột trong Excel

Bước 2: Ấn Enter và ta được kết quả thu đô Việt Nam là Hà Nội.

Kết hợp hàm INDEX và hàmMATCH dò tìm hàng và cột trong Excel

Bước 3: Copy công thức vào các ô tiếp theo ta sẽ thu được kết quả .

Như vậy, bài viết trên chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng kết hợp hàm INDEX và hàm MATCH để dò tìm hàng và cột trong Excel . Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình làm việc. Chúc các bạn thành công!

Các tìm kiếm liên quan đến chủ đề “dò tìm hàng và cột”

Hàm MATCH Hàm dò tìm 2 điều kiện Hàm dò tìm nhiều điều kiện Hàm INDEX MATCH nhiều điều kiện Hàm dò tìm theo cột

Bài liên quan

Hướng dẫn tính tổng tự động và copy công thức trong Excel

Hướng dẫn làm tròn thời gian 30 phút hoặc 15 phút trong Excel

Chi tiết cách dùng hàm VLOOKUP lồng VLOOKUP trong Excel

Hướng dẫn 3 Cách đổi Giờ ra Phút, Giây trong Excel

Cách ghép/gộp 2 cột họ và tên không làm mất nội dung trong Excel