Hướng dẫn, thủ thuật về Thủ thuật văn phòng

nexsoft.vn 15/01/2024
Hướng dẫn, thủ thuật về Thủ thuật văn phòng

Hàm SUBTOTAL trong Excel được sử dụng để tính tổng dãy số có điều kiện giúp bạn làm việc hiệu quả hơn và nếu bạn chưa biết cách sử dụng hàm này. Hãy cùng theo dõi bài viết sau để hiểu rõ hơn về hàm SUBTOTAL cũng như cách sử dụng hàm này nhé.

I. Hàm SUBTOTAL là gì? Ứng dụng của hàm SUBTOTAL trong Excel

Hàm SUBTOTAL dùng để tính toán một danh sách các chữ số theo nhiều cách tính khác nhau như tính trung bình, tính tổng, giá trị lớn nhất hoặc giá trị nhỏ nhất với cú pháp =SUBTOTAL (function_num, ref1, [ref2], …)

Trong đó:

 • Function_num: Là một số từ 1 đến 11 hoặc 101 đến 111 để xác định dùng hàm nào trong tính toán tổng phụ trong danh sách.
 • Ref1: Là phạm vi vùng tham chiếu được đặt tên đầu tiên mà bạn muốn tính tổng phụ.
 • Ref2…: Có thể từ 2 đến 254 phạm vi mà bạn muốn tính tổng phụ.

Bảng Function_num bao gồm các mã số dùng để tính các trường hợp khác nhau trong hàm SUBTOTAL:

Function_num

Function_num

Hàm

1

101

AVERAGE (Tính trung bình)

2

102

COUNT (Đếm số ô chứa giá trị số)

3

103

COUNTA (Đếm số ô không trống)

4

104

MAX (Tìm giá trị lớn nhất)

5

105

MIN (Tìm giá trị nhỏ nhất)

6

106

PRODUCT (Nhân các ô)

7

107

STDEV (Tính độ lệch chuẩn mẫu dựa trên mẫu)

8

108

STDEVP (Tính độ lệch chuẩn dựa trên toàn bộ số)

9

109

SUM (Cộng các số)

10

110

VAR (Ước tính độ dao động dựa trên mẫu)

11

111

VARP (Ước tính độ dao động dựa trên toàn bộ số)

II. Cách sử dụng hàm SUBTOTAL trong Excel

Ví dụ 1: Tính tổng trong 1 bảng

Đề: Hãy sử dụng hàm SUBTOTAL để tính tổng số tiền thu được trong bảng sau.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính Excel, bạn nhập hàm =SUBTOTAL(9,F4:F9) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả.

Giải thích hàm:

 • SUBTOTAL: Là lệnh hàm.
 • 9: Là Function_num. Số 9 là hàm SUM.
 • F4:F9: Là vùng dữ liệu tham chiếu.

Ví dụ minh họa hàm SUBTOTAL tính tổng.

Ví dụ minh họa hàm SUBTOTAL tính tổng.

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Ví dụ 2: Tính số tiền trung bình thu được

Đề: Hãy sử dụng hàm SUBTOTAL để tính số tiền trung bình thu được sau khi bán các sản phẩm ở bảng sau.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính Excel, bạn nhập hàm =SUBTOTAL(1,F4:F9) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả.

Giải thích hàm:

 • SUBTOTAL: Là lệnh hàm.
 • 1: Là Function_num. Số 1 là hàm AVERAGE.
 • F4:F9: Là vùng dữ liệu tham chiếu.

Ví dụ minh họa hàm SUBTOTAL tính giá trị trung bình.

Ví dụ minh họa hàm SUBTOTAL tính giá trị trung bình.

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Ví dụ 3: Tìm giá trị lớn nhất trong bảng

Đề: Hãy sử dụng hàm SUBTOTAL để lấy ra giá trị lớn nhất trong bảng sau.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính Excel, bạn nhập hàm =SUBTOTAL(4,F4:F9) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả.

Giải thích hàm:

 • SUBTOTAL: Là lệnh hàm.
 • 4: Là Function_num. Số 4 là hàm MAX.
 • F4:F9: Là vùng dữ liệu tham chiếu.

Ví dụ minh họa hàm SUBTOTAL tính giá trị lớn nhất.

Ví dụ minh họa hàm SUBTOTAL tính giá trị lớn nhất.

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Ví dụ 4: Đếm số ô chứa các chữ số

Đề: Hãy sử dụng hàm SUBTOTAL để đếm số ô chứa các chữ số trong bảng giá trị sau.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính Excel, bạn nhập hàm =SUBTOTAL(2,F4:F9) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả.

Giải thích hàm:

 • SUBTOTAL: Là lệnh hàm.
 • 2: Là Function_num. Số 2 là hàm COUNT.
 • F4:F9: Là vùng dữ liệu tham chiếu.

Ví dụ minh họa hàm SUBTOTAL đếm số ô chứa giá trị số.

Ví dụ minh họa hàm SUBTOTAL đếm số ô chứa giá trị số.

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Trên đây là cách sử dụng hàm SUBTOTAL trong Excel để tính tổng chi tiết có ví dụ minh họa dễ hiểu. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn thực hiện được hàm SUBTOTAL trong công việc cũng như học tập và nếu bạn có góp ý hãy để lại bình luận bên dưới và đứng quên chia sẻ nếu thấy hữu ích bạn nhé.