Quản lý phòng thí nghiệm LIMS DrLab

1. GIỚI THIỆU CHUNG:

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU:

Phòng Lab Upscience Việt Nam                                      Phòng Lab Hoàn Vũ                           

 Công Ty Warrantek Cần Thơ                                          Công ty Provimi thuộc tập đoàn Cagill

Chương trình Nexsoft Dr.Lab chuẩn hóa việc quản lý phòng thí nghiệm từ khâu tiếp nhận yêu cầu phân tích, phân công công việc phân tích, kiểm soát tiêu hao vật tư hóa chất cho đến thống kê báo cáo số liệu.Chương trình Dr.Lab được xây dựng trên nền tảng công nghệ mới nhất của Microsoft, hiện đang được sử dụng tại các phòng Lab quy mô lớn trong nước như Envivo Lab, NUTRIWAY, WARRANTEK, HOÀN VŨ.

  2.  CÁC QUY TRÌNH XỬ LÝ:

 • Quy trình tiếp nhận yêu cầu phân tích
 • Quy trình phân công công việc phân tích
 • Quy trình kiểm tra phê duyệt kết quả phân tích
 • Quản lý nhập xuất kho vật tư và chiết tính giá thành
 • Báo cáo thống kê chỉ tiêu và doanh thu

 

3.  MÔ HÌNH QUẢN LÝ:

Diễn giải:

 • Trung tâm phân tích (TTPT):
  1. Trung tâm phân tích nhận yêu cầu phân tích từ trung tâm dịch vụ KH và thực hiện
  2. Sau khi phân tích xong sẽ trả kết quả lại cho trung tâm dịch vụ KH
  3. Trung tâm phân tích sử dụng phần mềm Dr.Lab, cài độc lập cho từng trung tâm
 • Trung tâm dịch vụ KH (TTDV):
  1. Trung tâm dịch vụ KH tiếp nhận yêu cầu của KH, báo giá, lập order và trả kết quả phân tích cho KH
  2. Sau khi lập order, trung tâm DV sẽ chuyển yêu cầu về cho trung tâm PT để thực hiện và nhận lại kết quả cuối cùng trả cho khách hàng
  3. TTDV sử dụng hệ thống i_Lab online chạy trên internet và giao tiếp tự động với Dr.Lab tại từng TTPT
 • Trung tâm quản lý(TTQL):
  1. Hệ thống i_Lab sẽ cung cấp các thông tin, báo cáo quản lý online cho cấp quản lý trên toàn công ty
  2. I_Lab có thể xuất ra các thông tin cung cấp cho bộ phận tài chính và bộ phận cung ứng.

 

4. CHỨC NĂNG PHẦN MỀM:

Nhóm chức năng Chức năng
Tiếp nhận yêu cầu phân tích
Nhập Yêu cầu phân tích
Xác nhận Yêu cầu phân tích
Xác nhận Đơn hàng
Phân tích
Tạo Working Order 
Nhập kết quả phân tích
Quản lý Working Order
Phân công công việc 
Kiểm tra kết quả
Kiểm tra kết quả phân tích
Phê duyệt kết quả phân tích
Theo dõi Yêu cầu phân tích
Trả kết quả
Testing Report
Sample Managment
Báo cáo tiêu hao vật tư
Báo cáo thống kê
Báo cáo thống kê theo chỉ tiêu phân tích
Báo cáo thống kê theo loại mẫu
Báo cáo thống kê theo Recheck
Báo cáo thống kê theo Rework
Báo cáo thống kê theo Khách hàng
Báo cáo kinh doanh
Báo cáo doanh thu
Báo cáo Đơn hàng
Báo cáo thương mại
Hệ thống
Các chức năng thuộc hệ thống

 

5. QUY TRÌNH THỰC HIỆN PHÂN TÍCH MỘT MẪU THỬ:

Diễn giải:

Từ Khách hàng

 1. New Request: Yêu cầu kiểm thử mới với một mẫu thử mới
 2. Add Request: Yêu cầu bổ sung kiểm thử với mẫu thử cũ đã được gửi Lab kiểm thử
 3. Return Request: Yêu cẩu kiểm thử lại với mẫu thử đã có kết quả Testing report

Từ Supervisor của phòng Lab

 1. Accept: chấp nhận kết quả kiểm nghiệm của techical
 2. Recheck: Thực hiện lại việc phân tích chỉ tiêu cụ thể khi có kết quả bất thường và chưa Accept

Từ Manager của phòng Lab

 1. Rework Request: Tạo lại working order. Sau kết quả bước Validate có yêu cầu làm lại đối với các chỉ tiêu đã kiểm thử có kết quả bất thường.
 2. Approve: phê duyệt kết quả kiểm định, chuẩn bị kiểm tra bước cuối cùng để trả kết quả cho khách hàng
 3. Kiểm tra lần cuối, nếu Complete trả kết quả cho khách hàng, nếu mẫu không đạt tiêu chuẩn hủy công việc phân tích.

 

6. MỘT SỐ MÀN HÌNH LÀM VIỆC:

a. Màn hình Working Order:

b. Màn hình Nhập kết quả phân tích (Record Result):

c. Màn hình Kiểm tra kết quả phân tích (Review Analysis Result):

d. Màn hình quản lý tiến trình phân tích mẫu (Sample Management):

 

Quản lý phòng thí nghiệm LIMS DrLab