Cài đặt Zabbix Agent trên Ubuntu 20.04

nexsoft.vn 19/01/2024
Cài đặt Zabbix Agent trên Ubuntu 20.04

Giới thiệu

Để tiếp tục với Series về Zabbix, ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài Zabbix Agent trên Ubuntu 20.04. Trước khi đi vào cài đặt chúng ta hãy tìm hiểu Zabbix Agent một chút nhé.

Zabbix Agent là gì?

Zabbix Agent là một chương trình được phát triển bởi ngôn ngữ C. Zabbix Agentđược cài đặt lên các máy chủ hoặc thiết bị phía client. Qua đó, Zabbix Agentsẽ thu thập các thông tin cần thiết từ máy client cần theo dõi, kiểm tra và thu thập dữ liệu liên quan đến CPU, Memory, Disk và Network interface..vv hoặc theo yêu cầu khác của quản trị viên. Sau đó gửi trả kết quả về cho Zabbix Server.

Cách thức hoạt động của Zabbix Agent

Zabbix Agent có thể thực hiện cả kiểm tra thụ động ( polling ) và kiểm tra chủ động (trapping). Việc kiểm tra có thể được thực hiện theo khoảng thời gian hoặc dựa trên lịch trình có thời gian cụ thể. Đây là sự khác biệt giữa kiểm tra thụ động và chủ động.

  • Kiểm tra thụ động (Passive): Zabbix Server sẽ gửi yêu cầu cho Zabbix Agent . Zabbix Agent sẽ xử lý yêu cầu đó và trả về kết quả về cho Zabbix Server.
  • Kiểm tra chủ động (Active): Với loại này thì yêu cầu xử lý sẽ phức tạp hơn. Zabbix Agent sẽ phải truy xuất danh sách các hạng mục cần xử lý để xử lý độc lập. Sau đó, sẽ trả kết quả định kỳ về Zabbix Server.

Hình ảnh dưới đây là mô tả chi tiết của Zabbix Agent để các bạn có thể hình dung các hoạt động kiểm tra thụ động và chủ động.

Hướng dẫn cài đặt

Bước 1: Thêm kho lưu trữ Zabbix

Đầu tiên hãy thêm kho lưu trữ của Zabbix với lệnh bên dưới

Bước 2: Cài đặt và cấu hình Zabbix Agent

Để cài đặt Zabbix Agent, bạn thực hiện các lệnh bên dưới

Sau khi cài đặt xong, nếu bạn cần Monitor đến máy chủ khác thì mở File cấu hình tại: /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf , tiếp đó bạn tìm đến 3 giá trị bên dưới và thay thế bằng thông tin của bạn và save lại.

Server=IP_Zabbix_Server ServerActive=IP_Zabbix_Server Hostname=Hostname_của_máy_Client

Bây giờ hãy khởi động lại Zabbix Agen để áp dụng cấu hình.

Nếu trên máy chủ của bạn có cài đặt Firewall, thì đừng quên mở Port trên Firewall theo lệnh dưới đây

Chúc các bạn thực hiện thành công.!