Giải pháp Chấm công - Tính lương (HRM)

GIỚI THIỆU CHUNG:

Phần mềm nhân sự tiền lương được xây dựng phát xuất trên nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp Việt nam.

Chương trình Nexsoft – HRM24 được phát triển online trên nền tảng ứng dụng web, thân thiện với người dùng, có nhiều tiện ích, tùy biến cao và xử lý linh hoạt.

CHỨC NĂNG PHẦN MỀM NEXSOFT - HRM24

1. Thiết lập hệ thống:

 • Cho phép khai báo động các danh mục, biểu thuế, bảng tỷ lệ, quyết định miễn giảm…
 • Thiết lập các thông số lương cho toàn chương trình, cho phép sửa đổi
 • Hỗ trợ chức năng import excel đơn giản, nhanh gọn.
 • Cho phép phân quyền  theo chức năng và quyền theo thời gian  cho từng user

Một số màn hình làm việc:

2. Quản lý nhân sự:

Quy trình quản lý hồ sơ nhân viên:

Một số màn hình làm việc:

3. Quản lý chấm công:

Quy trình Chấm công:

Một số màn hình làm việc:

Quy định chấm công theo ngày công trong phần mềm:

4. Tính lương:

Quy trình Tính lương:

Tính thưởng:

 • Thưởng số tiền cố định.
 • Thưởng theo tháng lương.
 • Thưởng theo chế độ thâm niên
 • Thưởng theo đánh giá nhân viên định kỳ.

Tính lương doanh số:

      Khai báo quy chế, chính sách lương kinh doanh theo nhiều tiêu chí:

 • Chỉ tiêu doanh số bán
 • Chỉ tiêu số lượng hợp đồng mang về trong tháng
 • Chỉ tiêu số lượng công việc hoàn thành hoặc đạt hiệu suất trong tháng.
 • Cho phép tính lương doanh số theo nhiều cách tính: Số tiền cố định, đơn giá, tỷ lệ % hoa hồng…
 • Áp tính lương doanh số theo phương pháp quản lý đa cấp.

Một số màn hình làm việc:

 

 

 

Giải pháp Chấm công - Tính lương (HRM)