Giải pháp B24-ERP

NexSoft B24 - ERP

Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

*   NexSoft B24 - ERP  được phát triển trên nền tảng công nghệ  .NetFramework 3.5, database SQL Server 2008 hiện đại nhất của hãng Microsoft. 

*  Thiết kế tuân theo chuẩn mực quản lý ERP toàn cầu kết hợp với các đặc thù quản lý của doanh nghiệp Việt Nam. 

*  Kiến trúc đa cấp đa chi nhánh, chạy online trên nền tảng internet phù hợp cho những công ty hiện đại với mô hình phức hợp và phạm vi hoạt động rộng rãi. 

*  Giải pháp đặc thù cho công ty phân phối, bán lẻ, dịch vụ bảo hành… 

 

B24 - ERP:  ONLINE - TÍCH HỢP - HIỆN ĐẠI: Giải pháp B24 - ERP đạt 3 tiêu chuẩn hàng đầu:

> TÍCH HỢP:

 • Tích hợp 2 xu hướng mới nhất trong công nghệ phần mềm: Cloud và SaaS.
 • Tích hợp 4  phân hệ quản lý vào chung một chương trình Kế Toán Tài Chính, Quản lý Chuổi cung ứng, Quản lý Nhân Sự Tiền Lương, Quản lý Sản Xuất
 • Tích hợp những công nghệ mới nhất của Microsoft: WCF, .NET Framework, Silverlight, IIS7.0, SQL Server2008, WindowsServer2008.

> ONLINE:

 • Online là một tiêu chuẩn quan trọng để bảo đảm tính tích hợp, tính khả mở của hệ thống ERP
 • B24 - ERP vận hành theo mô hình Cloud, chạy 24/24 trên môi trường internet. Chỉ cần một server lưu trữ dữ liệu và chương trình, không cần chuẩn bị hạ tầng máy móc, cài đặt, lưu trữ hay chăm sóc phần mềm tại từng máy tính cá nhân. Có thể sử dụng chương trình mọi lúc mọi nơi trên bất kỳ máy tính nào.

> HIỆN ĐẠI:

 • Doanh nghiệp thời đại mới cần khai thác sức mạnh công nghệ thông tin để hổ trợ cho hoạt động kinh doanh và quản lý tổ chức, B24 - ERP đáp ứng các nhu cầu quản lý của DOANH NGHIỆP HIỆN ĐẠI ngày nay
 1. B24 - ERP:  LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ
 • Hệ thống được xây dựng hoàn toàn trên nền tảng web, có thể hoạt động trong mạng nội bộ (LAN), mạng mở rộng (WAN), mạng ảo (VPS) hoặc hoàn toàn trên môi trường internet.
 • Hệ thống được xây dựng trên nền tảng kỹ thuật hiện đại nhất của Microsoft: 
  • .NetFramework3.5, 4.0
  • Silver Light, WCF
  • Sql Server 2008, 2010
  • Tích hợp hoàn toàn với các nền tảng khác của Microsoft như Window Server 2008, IIS Web Server 7.0
 • In ấn bằng công nghệ Crystal Report và PDF, chương trình còn cho phép nhập dữ liệu danh mục từ file excel và xuất báo cáo ra file excel. Sử dụng font chữ unicode quốc tế, hổ trợ hai ngôn ngữ trên giao diện làm việc.
 • Công nghệ Silverlight giúp chương trình vận hành trên web với tốc độ cao nhất và giao diện tiện ích cho người dùng nhất.
 • Mọi máy tính đều có thể sử dụng chương trình thông qua trình duyệt web mà không cần cài đặt, nâng cấp, không đòi hỏi cấu hình cao
 • Phân quyền sử dụng cho user theo 3 yếu tố:

- Phân quyền theo chức năng (thêm, xóa, sửa)

- Phân quyền theo thời gian (ngày, giờ, thứ trong tuần)

- Cấp quyền theo máy tính sử dụng (option)

 • Chức năng duyệt chứng từ online cho phép quản lý và lãnh đạo duyệt các chứng từ như phiếu chi, đơn hàng online ngay trên chương trình
 • Báo cáo drilldown từ tống hợp đến chi tiết, đến chứng từ cuối cùng. From làm việc kế thừa dữ liệu từ các form đã tạo trong từng quy trình. Chức năng copy phiếu, in ấn hàng loạt từ bảng kê
 • Kỹ thuật tìm kiếm nhanh theo cách Google cho phép tìm kiếm thông tin danh mục theo nhiều tiêu chí và cho kết quả tức thời ngay khi thao tác trên chứng từ. Kỹ thuật này cũng tối ưu tốc độ tìm kiếm và không tiêu tốn tài nguyên của server và đường truyền.

Hệ thống quản lý tập trung online:

Hệ thống B24 - ERP sẽ chạy online trên web, cài đặt duy nhất vào một nơi là server của tổng công ty, dữ liệu tập trung duy nhất tại một cơ sở dữ liệu. Các công ty con và nhà máy sẽ thông qua internet để truy cập vào NexSoft B24 - ERP và sử dụng các chức năng quản lý

Quản lý theo mô hình đa chi nhánh đa cấp.

Tổng công ty sẽ quản lý số liệu của tất cả các chi nhánh. Là một hệ thống chung thống nhất nhưng từng chi nhánh sẽ có hệ thống phân quyền độc lập, dữ liệu phát sinh độc lập với các chi nhánh khác, giữa các chi nhánh sẽ không có quyền xem số liệu của nhau.

Mỗi chi nhánh hạch toán phụ thuộc có thể lập báo cáo tài chính riêng của mình để tham khảo, công ty có thể xem báo cáo tài chính theo từng chi nhánh hoặc xem theo toàn bộ hệ thống.

Thống nhất về mặt tổ chức dữ liệu trên toàn công ty:

Công ty mẹ sẽ sử dụng các chức năng ‘Thiết lập hệ thống’ để quy định sẳn những nguyên tắc chung về số liệu trong toàn công ty. Ví dụ như nguyên tắc đặt mã danh mục vật tư, danh mục thành phẩm, đặt mã số các chứng từ, nguyên tắc xóa sửa chứng từ, nguyên tắc khóa sổ số liệu…

Quy trình quản lý theo chuẩn ISO.

Giải pháp B24-ERP