Chức năng hữu ích trong file functions.php của wordpress

nexsoft.vn 19/01/2024

Functions.php là tập tin đóng vai trò quan trọng trong WordPress. Nó là một file gồm nhiều chức năng giúp cho website hoạt động hiệu quả.

Một số trường hợp bạn thường gặp như:

  • Thêm Google Analytics và header
  • Tắt thông báo lỗi khi đăng nhập
  • Tắt phiên bản WordPress

Và còn nhiều chức năng khác nữa. Bạn hãy tham khảo bài viết này để biết file functions.php có những gì hay ho nhé!

1. Xóa phiên bản WordPress trong functions.php

Để bảo mật WordPress hiệu quả bạn nên dùng đoạn mã này để xóa phiên bản. Để tránh việc dòm ngó của hacker.

function remove_wp_version() {

return ”;

}

add_filter(‘the_generator’, ‘remove_wp_version’);

2. Thay đổi dòng chữ Copyright ở dưới chân website

Hầu hết mọi Theme đều có một dòng chữ bản quyền ở dưới chân. Để thay đổi bạn hãy dùng đoạn mã này:

function change_admin_footer () {

echo ‘Thiết kế bởi <a href=”https://quachquynh.com/” target=”_blank”>Quách Quỳnh</a></p>’;

}

add_filter(‘admin_footer_text’, ‘change_admin_footer’);

3. Thêm Google Analytics vào khu vực Header

<?php

add_action(‘wp_head’, ‘add_googleanalytics’);

function add_googleanalytics() { ?>

// Thay đoạn này bằng Google Analytics Tracking ID

<?php } ?>

4. Tắt thông báo lỗi khi đăng nhập

Nên thêm chức năng này vào website để Hacker không thể biết được lỗi đăng nhập là gì.

function no_wordpress_errors(){

return ‘Có cái gì đó sai sai!’;

}

add_filter( ‘login_errors’, ‘no_wordpress_errors’ );

5. Thêm một menu tùy chỉnh

function custom_new_menu() {

register_nav_menu(‘my-custom-menu’,__( ‘Menu Tùy Chỉnh’ ));

}

add_action( ‘init’, ‘custom_new_menu’ );

Khai báo Menu ngoài Theme bằng đoạn:

<?php

wp_nav_menu( array(

‘theme_location’ => ‘custom-menu’,

‘container_class’ => ‘custom-menu-class’ ) );

?>

Có thể đặt bất cứ ở đây. Chẳng hạn như Footer.php.

6. Tạo chức năng đọc thêm (Read More)

function new_excerpt_more($more) {

global $post;

return ‘<a class=”readmore” href=”‘. get_permalink($post->ID) . ‘”> Đọc thêm…</a>’;

}

add_filter(‘excerpt_more’, ‘new_excerpt_more’);

7. Thêm một Widget mới bất kỳ

function widget_area() {

$args = array(

‘id’ => ‘sidebar’,

‘name’ => __( ‘Tên Sidebar’, ‘text_domain’ ),

‘description’ => __( ‘Đoạn văn bản mô tả’, ‘text_domain’ ),

‘before_title’ => ‘<div class=”sidebar”>’,

‘after_title’ => ‘</div>’,

‘before_widget’ => ‘<aside id=”%1$s” class=”widget %2$s”>’,

‘after_widget’ => ‘</aside>’,

);

register_sidebar( $args );

}

add_action( ‘widgets_init’, ‘widget_area’ );

8. Crop hình ảnh Thumbnails

add_image_size( ‘sidebar-thumb’, 150, 150, true );

add_image_size( ‘home-thumb’, 300, 300 );

add_image_size( ‘single-thumb’, 800, 800 );

Để hoạt động bạn sẽ phải tìm tới content.php

Đoạn mã dạng the_post_thumbnail(); khai báo lại the_post_thumbnail(‘home-thumb’); Sau đó dùng plugin như Force Regenerate Thumbnails để Crop ảnh.

9. Xóa bỏ CPanel Welcome

remove_action(‘welcome_panel’, ‘wp_welcome_panel’);

Hi vọng thông tin trên sẽ giúp các bạn hiểu biết thêm nhiều chức năng hữu ích trong file functions.php của wordpress. Cám ơn các bạn đã dành thời gian xem qua bài viết này.

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các Plan Hosting WordPress đáp ứng yêu cầu của khách hàng WordPress Hosting phổ thông WordPress Hosting chất lượng cao WordPress VIP

Tham khảo các bài viết liên quan đến wordpress hosting : https://kb.pavietnam.vn/category/phan-mem/open-source/wordpress

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/