B24-ERP Solution

B24-ERP Solution

NexSoft ISO ERP

 Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

 

*   NexSoft ISO ERP  được phát triển trên nền tảng công nghệ  .NetFramework 3.5, database SQL Server 2008 hiện đại nhất của hãng Microsoft. 

*  Thiết kế tuân theo chuẩn mực quản lý ERP toàn cầu kết hợp với các đặc thù quản lý của doanh nghiệp Việt Nam. 

*  Kiến trúc đa cấp đa chi nhánh, chạy online trên nền tảng internet phù hợp cho những công ty hiện đại với mô hình phức hợp và phạm vi hoạt động rộng rãi. 

*  Giải pháp đặc thù cho công ty phân phối, bán lẻ, dịch vụ bảo hành… 

B24-ERP Solution