Hướng dẫn 2 cách đẩy code lên Github cực đơn giản

nexsoft.vn 20/01/2024
Hướng dẫn 2 cách đẩy code lên Github cực đơn giản

push code len github

GitHub là một dịch vụ lưu trữ mã nguồn và quản lý phiên bản mã nguồn được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng lập trình. Trong bài viết dưới đây, BKHOST sẽ hướng dẫn bạn 2 cách để dễ dàng push code của mình lên GitHub.

Sử dụng Command line để PUSH code lên GitHub

Để đẩy code lên Github bằng Command line, bạn cần thực hiện các bước sau:

 • Đăng nhập vào tài khoản Github của bạn và tạo một repository mới.

Su dung Command line de PUSH noi dung len GitHub-1

 • Sau khi tạo repository, bạn sẽ nhận được một địa chỉ URL cho repository này.

Su dung Command line de PUSH noi dung len GitHub-2

 • Trên máy tính của bạn, mở terminal và chuyển đến thư mục chứa dự án cần đẩy lên Github.

Su dung Command line de PUSH noi dung len GitHub-3

 • Trong terminal, thực hiện các lệnh sau để khởi tạo repository local:

{{EJS0}}

 • Sau khi khởi tạo repository local thành công, thực hiện các lệnh sau để kết nối repository local với repository trên Github:

{{EJS1}}

 • Nhập tài khoản và mật khẩu Github của bạn để xác thực. Sau khi đăng nhập thành công, code của bạn sẽ được đẩy lên repository trên Github.

Lưu ý: Trước khi đẩy code lên Github, bạn cần đảm bảo rằng tất cả các thay đổi trong dự án đã được thêm vào staging area bằng lệnh git add và đã được commit bằng lệnh git commit.

Sử dụng GitHub Desktop để PUSH code lên GitHub.

Để sử dụng GitHub Desktop để đẩy code lên Github, bạn cần thực hiện các bước sau:

 • Đăng nhập vào tài khoản Github của bạn và tạo một repository mới.
 • Tải và cài đặt GitHub Desktop từ website của Github.

Su dung GitHub Desktop de PUSH code len GitHub-1

 • Mở GitHub Desktop và đăng nhập vào tài khoản Github của bạn.
 • Trên màn hình chính của GitHub Desktop, nhấp vào nút “Create a new repository” (Tạo một repository mới).
 • Trong hộp thoại tạo repository mới, nhập tên và mô tả cho repository của bạn và chọn đường dẫn để lưu trữ repository trên máy tính của bạn.
 • Nhấp vào nút “Create repository” (Tạo repository) để tạo repository mới.
 • Trong cửa sổ chính của GitHub Desktop, nhấp vào nút “Add files” (Thêm tệp) để thêm các tệp cần đẩy lên Github vào staging area.

Su dung GitHub Desktop de PUSH code len GitHub-2

 • Nhập một commit message mô tả những thay đổi mà bạn đã thực hiện trong commit này và nhấp vào nút “Commit to master” (Commit vào master) để commit các thay đổi.
 • Sau khi commit thành công, nhấp vào nút “Push origin” (Đẩy lên origin) để đẩy các thay đổi lên repository trên Github.

Tổng kết